Skip to content Skip to navigation

Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến "Dõi theo và kết nối với cựu sinh viên - những đại sứ của chúng ta"

Trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ của hợp phần kết nối doanh nghiệp, dự án PHER tổ chức hội thảo trực tuyến "Dõi theo và kết nối với cựu sinh viên - những đại sứ của chúng ta" với thông tin chính như sau:
- Thời gian: ngày 27.4.2023 (Thứ Năm), từ 8:00 AM đến 10:00 AM.
- Hình thức hội thảo: trực tuyến
- Diễn giả:  Cô Lori Garraghty, Giám đốc điều hành bộ phận phát triển và kết nối cựu sinh viên, Indiana University

                 Paul H. O’Neill School of Public and Environmental Affairs, Indiana University
Quý Thầy/Cô quan tâm và cử nhân sự của đơn vị tham gia thì đăng ký trực tiếp tại link dự án PHER cung cấp: https://forms.gle/jh6F34bohRRStX4p9