Skip to content Skip to navigation

Nhiệm vụ

1. Quan hệ đối ngoại

- Chủ động tìm kiếm, tìm hiểu các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín và thiện chí hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, NCKH, giới công nghiệp, ... để đề xuất với Hiệu trưởng xác lập quan hệ hợp tác. Đề xuất phương án chọn lựa đối tác, lĩnh vực hợp tác. Duy trì mối quan hệ hợp tác với đối tác.

- Tổ chức đoàn vào, đoàn ra cấp Trường; làm các thủ tục xuất nhập cảnh và đưa đón khách quốc tế, thực hiện công tác lễ tân, tham mưu cho Hiệu trưởng các thủ tục nghi thức ngoại giao; hỗ trợ các thủ tục liên quan cho GV, SV nước ngoài trong thời gian
làm việc tại Trường; theo dõi, đánh giá kết quả làm việc và rút kinh nghiệm để tham mưu cho Hiệu trưởng.

- Đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách trong nước của Trường. Đảm bảo chỗ ăn, ở thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại Trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp Trường đi công tác.

- Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo Trường với các đoàn khách nước ngoài.

- Xin phép tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật quốc tế. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật quốc tế.

- Xây dựng/triển khai các chương trình giao lưu, trao đổi học thuật với các đối tác.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong và ngoài Trường xây dựng và phát triển các quan hệ hợp tác phù hợp với đặc thù và định hướng phát triển Trường. Làm đầu mối quản lý các hoạt động đối ngoại của các đơn vị trong Trường, phối hợp hướng dẫn, giúp các khoa phát triển quan hệ quốc tế.

- Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế chung của Trường. Dịch các bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ do Trường cấp sang tiếng Anh cho người học. Chứng nhận các bản dịch thư mời đi công tác nước ngoài.

2. Quản lý dự án

- Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế, xây dựng tiếp nhận và quản lý các dự án quốc tế của Trường. Tổ chức ký kết, theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ, tổng kết và đánh giá kết thúc các dự án hợp tác quốc tế.

- Cùng với các đơn vị liên quan đàm phán với các đối tác nước ngoài trong việc xây dựng và quản lý các chương trình liên kết đào tạo. Làm việc với các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục cấp phép gia hạn chương trình liên kết đào tạo.

- Tìm kiếm và quản lý các chương trình học bổng quốc tế (đại học và sau đại học) cho SV và cán bộ của Trường.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tìm các nguồn học bổng cho SV từ trong và ngoài nước.