Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

PHÒNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 372 52002, Ext: 115  Fax: (08) 372 52148
Email: qhdn@uit.edu.vn