Skip to content Skip to navigation

Contact

PHÒNG ĐTSĐH - KHCN & QHĐN

Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh city.
Điện thoại: (08) 372 52002, Ext: 110  Fax: (08) 372 52148
Email: exter@uit.edu.vn