Skip to content Skip to navigation

Học bổng chương trình "The Orange Knowledge" (Hà Lan)

Chương trình học bổng  MBA quốc tế được tài trợ hoàn toàn bởi chính phủ Hà Lan thông qua Chương trình "The Orange Knowledge" do Nuffic cung cấp. 

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm và đường link: https://www.bsn.eu/international-action-learning-mba/ 

File đính kèm: