Skip to content Skip to navigation

Chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 1 năm 2022

NII cung cấp cơ hội thực tập nghiên cứu cho các ứng viên dưới sự hướng dẫn của các giáo sư tại NII (Nhật Bản).

 

Đối tượng tham dự: Ứng viên đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM. Lưu ý: không tiếp nhận ứng viên đã có bằng Tiến sĩ tham gia chương trình thực tập.

 

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng xem tại công văn đính kèm hoặc tham khảo trang điện tử: https://www.nii.ac.jp/en/about/international/mouresearch/internship2022-1/index.html

 

Số lượng: 02 ứng viên

 

Hồ sơ tham gia chương trình vui lòng nộp tại Phòng Quan hệ Đối ngoại (A125, liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnh) trước ngày 09/05/2022.