Skip to content Skip to navigation

Chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 1 năm 2019

Phòng QHĐN có nhận được thông tin chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 1 năm 2019. Kính mời Quý Thầy Cô quan tâm đăng ký tham dự.

 

Hồ sơ ứng viên vui lòng nộp bản cứng tại Phòng A125 (liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnh) đến hết ngày 10/05/2019.