Skip to content Skip to navigation

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)

Thông báo từ Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) về các chương trình sau:

1. Chương trình hỗ trợ tư vấn khoa học, công nghệ và giáo dục 2019;

2. Thông báo tuyển dự án nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ;

3. Tuyển dự án áp dụng tiến trình chất lượng nâng cao hiệu quả quản trị đại học.

 

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm hoặc liên hệ:

TS. Nguyễn Tấn Đại, Trưởng đại diện Văn phòng AUF tại TPHCM.

Email: nguyen.tan.dai@auf.org

Số điện thoại: 028 3827 9550 (Ext 104); 0989 064 951