Skip to content Skip to navigation

Thông tin về Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ Viện Khoa học và Kỹ thuật Daegu Gyeongbuk, Hàn Quốc 2014

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Anh/Chị,

 
Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trân trọng chuyển đến Quý Thầy/Cô, Anh/Chị các Chương trình học bổng dưới đây:
 
1. Số 20/ĐTTTS: Chương trình học bổng NCTU tại Đại học Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan năm 2014-2015 dành cho bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ.  Thời hạn gửi hồ sơ trước ngày 31/3/2014.
 
2. Số 21/ĐTTTS: Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ Viện Khoa học và Kỹ thuật Daegu Gyeongbuk, Hàn Quốc 2014.  Thời hạn gửi hồ sơ xin học bổng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2014.
 

3. Số 23/ĐTTTS: Chương trình học bổng Chính phủ Úc niên khóa 2015 dành cho bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ.  Thời hạn gửi hồ sơ xin học bổng trước ngày 31/3/2014.
 

Thông tin chi tiết, Quý Thầy/Cô, Anh/Chị vui lòng xem các file đính kèm.
 
Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN thông báo đến Quý Thầy/Cô, Anh/Chị có quan tâm đăng ký dự tuyển.
 
Trân trọng,
Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN