Skip to content Skip to navigation

Thông tin về 4 Chương trình Học bổng Tiến sĩ đặc biệt tại Trường European University Institute (EUI), Ý

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Anh/Chị,

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trân trọng chuyển đến quý Thầy/Cô, Anh/Chị thông tin về 4 Chương trình Học bổng Tiến sĩ đặc biệt tại Trường European University Institute (EUI), Ý.

Thời hạn gửi hồ sơ xin học bổng: nộp hồ sơ trực tuyến tại http://goo.gl/0je4y4 trước 31/01/2014.

Chi tiết Quý Thầy/Cô, Anh /Chị vui lòng xem file đính kèm. 

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN xin thông báo đến Quý Thầy/Cô, Anh /Chị có quan tâm đăng ký dự tuyển.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN