Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng Đài Loan của Bộ Giáo dục Đài Loan 2014.

P.QHĐN có nhận được thông tin về chương trình học bổng Đài Loan của Bộ Giáo dục Đài Loan tại Đài Loan năm 2014. Cụ thể:

1. Số lượng: 23 suất
2. Đối tượng: dành cho ứng viên Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ

3. Giá trị học bổng:

Học bổng được cấp trong 04 năm đối với chương trình Cử nhân, 02 năm đối với chương trình Thạc sĩ hoặc 04 năm đối với chương trình Tiến sĩ

Thông tin chi tiết về học bổng bao gồm các ngành học được cấp, hồ sơ và cách thức – thời hạn nộp hồ sơ vui lòng cập nhật trong tập tin đính kèm.

Trân trọng,