Skip to content Skip to navigation

Chương trình trại hè tại Singapore năm 2014

Chương trình trại hè mang tên "Global Youth Leaders Travel and Learning Camp" được tổ chức thường niên tại Singapore đã được ba năm qua.
Năm nay 2014, Kai Ti Holdings (Singapore) chịu trách nhiệm tổ chức chương trình dưới sự tài trợ của Văn phòng du lịch tỉnh Osaka, Trường đại học Kansai, Nhật Bản và Cục Du lịch Nepal và Trường đại học Trihuvan, Nepal.   
Tham gia chương trình, ứng viên sẽ tham gia vào các hoạt động du lịch, phục vụ cộng đồng, các chuyên đề liên quan.
Chi tiết về chương trình có thể tham khảo tại trang web: www.gyltlc.org.