Skip to content Skip to navigation

Tuyển tiền dự án "Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) triển khai đào tạo hỗn hợp (blended learning)

Phòng QHĐN có nhận được thông báo Tuyển tiền dự án "Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) triển khai đào tạo hỗn hợp (blended learning) trong các chương trình đào tạo chính quy tập trung bậc cử nhân, thạc sĩ hoặc trình độ tương đương từ Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)". Kính mời Quý Thầy Cô quan tâm nộp hồ sơ tham gia chương trình.

 

Thời hạn nộp hồ sơ: 15/8/2018