Skip to content Skip to navigation

Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015

Kính gửi: - Quý Thầy/Cô, /Chị;

               - Phòng CTSV,

 

Phòng Quan hệ Đồi ngoại có nhận được văn bản về việc: Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015 dành cho bậc học đại học và sau đại học:.

Chi tiết Quý Thầy/Cô, Anh/Chị xem tại:https://qlhc.uit.edu.vn/download/447de5c00c8fc006b89026c5b099b93c8335
 

Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: trước ngày 23/3/2015

 

Phòng QHĐN xin thông báo đến Thầy/Cô, Anh/Chị có quan tâm được biết và kính đề nghị Phòng Công tác Sinh viên chuyển thông tin trên đến các bạn sinh viên có quan tâm đăng ký dự tuyển.

 

Trân trọng.