Skip to content Skip to navigation

Triển lãm Du học Hà Lan - Dutch Placement Day 2019

Phòng QHĐN có nhận được thông tin từ Văn phòng Hỗ trợ Giáo dục Hà Lan Nuffic Neso Vietnam về buổi Triển lãm Du học Hà Lan - Dutch Placement Day 2019. Thông tin cơ bản như sau: 

Các hoạt động chính tại sự kiện bao gồm:

  • Phỏng vấn trực tiếp với các đại diện tuyển sinh đến từ 14 trường Đại học Nghiên cứu và Khoa học Ứng dụng Hà Lan (dành cho HS/SV đã đăng ký online);
  • Hội thảo du học Hà Lan (mở cửa tự do);
  • Chuyên đề học bổng Holland Scholarship và Orange Tulip Scholarship;
  • Phần thuyết trình giới thiệu của đại diện trường Đại Học Hà Lan;
  • Thi thử IELTS miễn phí.

Các bạn sinh viên quan tâm đến sự kiện vui lòng đăng ký tham dự triển lãm tại link: https://www.surveymonkey.com/r/VietnamDPD2019 

Để biết thêm chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

File đính kèm: