Skip to content Skip to navigation

THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC NGHIÊN CỨU 2021 VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHENG KUNG, ĐÀI LOAN

Dự án “Chương trình hợp tác nghiên cứu - 2021” của Trường Đại Học Cheng Kung – Đài Loan (National Cheng Kung University) với các nước Malaysia, Việt Nam và Thái Lan.

Số lượng đề tài: 15 đề tài

Kinh phí: tối đa 300,000 NT/đề tài ~ 224,000,000 VNĐ, chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 100,000 NT ~ 75,000,000 VNĐ, khi đề tài được chấp nhận.

Giai đoạn 2:

- Nhận thêm 150,000 NT ~ 112,000,000 VNĐ nếu nhóm nghiên cứu cung cấp được minh chứng kết quả nghiên cứu đã được xuất bản trên tạp chí quốc tế trong năm 2020.

- Nhận thêm 50,000 NT ~ 37,300,000 VNĐ nếu nhóm nghiên cứu cung cấp được minh chứng đã đồng tổ chức hội nghị trực tuyến hoặc bài giảng trong năm 2021.

Lưu ý: Kinh phí sẽ được chuyển cho PI của Trường Đại học Cheng Kung – Đài Loan, sau đó PI phía Trường Cheng Kung sẽ tài trợ cho co-PI của Việt Nam, Malaysia và Thái Lan các chi phí tham gia Hội nghị, ăn ở, đi lại,…

Thời gian nộp hồ sơ ứng tuyển: 01/02/2021 – 10/03/2021

Link đăng ký: https://tinyurl.com/y64pzx78

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

1)      Ms. Ellen Hsueh, Project Manager, Office of International Affairs

Email: ellenhsueh@gs.ncku.edu.tw / 06-2757575*50959

2)      Dr. Ngo Thi Minh Hien, Director, NCKU Overseas Hub in Vietnam

Email: vietnamhub@email.ncku.edu.tw

 

Chi tiết tham khảo trong đường link: http://oia.ncku.edu.tw/p/404-1032-217473-1.php?Lang=zh-tw