Skip to content Skip to navigation

Thông tin webinar "Highlight your Future. Study in Austria" của ĐSQ Áo tại Việt Nam ngày 16/11/2023

Thông tin từ Đại học Quốc gia TP.HCM về webinar "Highlight your Future. Study in Austria" do Đại sứ quán Áo tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Quốc tế hóa Liên bang Áo (OeAD).
Chi tiết về webinar như sau:
 
Thời gian: 16:00-15:30, ngày 16/11/2023
Nền tảng: webinar trực tuyến
Nội dung:
Chương trình cung cấp toàn cảnh về giáo dục đại học Áo, cũng như các cơ hội du học và học bổng của Áo. Chương trình cũng có sự tham gia của các trường đại học Áo để giới thiệu về chương trình đào tạo và trả lời câu hỏi của người tham dự. 

 

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo thông tin đính kèm hoặc liên hệ ông Christoph Niederhauser, Phụ trách Các chương trình trao đổi và hợp tác của OeAD (christoph.niederhauser@oead.at).