Skip to content Skip to navigation

Thông tin Học bổng Chính phủ Australia

Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam được cấp cho ứng viên học bậc Thạc sỹ và nhập học năm 2020. Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu.

 

Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của Việt Nam.

 

Các ứng viên người khuyết tật, người vùng nông thôn khó khăn và người dân tộc thiểu số được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng. Học bổng có chính sách xem xét hỗ trợ tham gia bình đẳng cho nhóm ứng viên này.

 

Các lĩnh vực ưu tiên dành cho ứng viên Việt Nam gồm:

·        Quản trị và phát triển kinh tế

·        Giao thông

·        Nước và Vệ sinh

·        Giáo dục

·        Bình đẳng Giới

·        Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

·        An ninh Biển

·        ổn định Khu vực và Nhân quyền

·        Khuyết tật

·        Biến đổi khí hậu

Các ngành học khác được xét theo thành tích cá nhân.

 

Quyền lợi Học bổng Chính phủ Australia: người nhận học bổng được hưởng những quyền lợi như sau:

 

·        Vé máy bay khứ hồi

·        Trợ cấp ổn định ban đầu, cấp một lần khi mới sang Australia

·        Toàn bộ tiền học phí

·        Hỗ trợ sinh hoạt phí

·        Chương trình học chuẩn bị

·        Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế trong thòi gian học

·        Hỗ trợ học tập bổ sung

·        Trợ cấp nghiên cứu thực địa (cho sinh viên hệ nghiên cứu; hoặc sinh viên học hệ tập trung, chỉ cấp theo yêu cầu của khóa học).

 

Tiêu chí hợp lệ

Ứng viên Học bổng Chính phủ Australia phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải từ đường link https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/aus-awards-scholarships-policy-handbook.pdf

 

Ngoài những tiêu chí tuyển chọn cơ bản này, các ứng viên Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau:

·        Phải có bằng đại học chính quy

·        Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam (trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn – xem chi tiết tại văn bản đính kèm)

·        Không xin học bằng thạc sỹ thứ hai.

 

Thời hạn nộp hồ sơ

Cho hồ sơ nhập học năm 2020

Ngày mở: 1 tháng 2 năm 2019

Ngày đóng: 30 tháng 4 năm 2019

Đơn xin học bổng hoặc tài liệu đính kèm theo nộp sau ngày hết hạn sẽ không được xem xét

 

Quy trình nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tuyến tại australiaawardsvietnam.org.

 

Quy trình xét tuyển

Sau khi xét các tiêu chí hợp lệ, ứng viên sẽ được sơ tuyển. Các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển sẽ tham gia vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh. ứng viên được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

·        Năng lực học tập

·        Tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và thúc đẩy các mối quan hệ Việt Nam – Australia

·        Năng lực chuyên môn và tố chất lãnh đạo

Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo vào cuối tháng 7 năm 2019.

 

Đào tạo chuẩn bị

·        Ứng viên nhận học bổng phải tham dự các buổi phổ biến thông tin trước khi nhập học

·        Ứng viên có thể phải tham gia khóa bồi dưỡng tieessng Anh tiền du học tối đa 12 tháng tại Việt Nam (trình độ tiếng Anh) nếu chưa đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh của khóa học đã lựa chọn.

 

Thông tin chi tiết về Chương trình Học bổng có thể truy cập tại:

Website: www.australiaawardsvietnam.org

Facebook: www.facebook.com/Aus4Skills

Email: info@australiaawardsvietnam.org

Điện thoại: 024 3939 3991

 

Thông tin liên hệ:

Aus4Skills

Địa chỉ: Phòng 502, Nhà A, 14-16 Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3939 3991/2

Fax: (024) 3934 6782

Email: info@australiaawardsvietnam.org