Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc mời viết báo cáo và tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế: "Kỹ nghệ tri thức và hệ thống - KSE 2014"

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

 
Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 85/ĐHCN ngày 11/3/2014 của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc mời viết báo cáo và tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế: "Kỹ nghệ tri thức và hệ thống - KSE 2014".
 
Hội nghị KSE lần thứ 6 (KSE 2014) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN từ ngày 9 đến 11 tháng 10 năm 2014. Kỷ yếu của Hội nghị sẽ được in bởi Nhà xuất bản Springer - Verlag. 
 
Các mốc thời gian của hội nghị:
  • Hạn nộp bài: 19/5/2014
  • Thông báo chấp nhận đăng: 7/7/2014
  • Thời gian hội nghị: 9-11/10/2014

Thông tin chi tiết mời Quý Thầy/Cô xem tại địa chỉ website: http://www.fit.uet.vnu.edu.vn/kse2014/

 
Trân trọng
Dương Thị Hồng
Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN