Skip to content Skip to navigation

Thông báo về Khóa học "Workshop Proposal Writing for Research Projects" của DAAD tổ chức ngày 13.04.2019

Trung tâm Thông tin Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD tại TP.HCM  thông báo về Khóa học Workshop Proposal Writing for Research Projects của DAAD tổ chức ngày 13.04.2019 với các thông tin về việc đăng ký trong file đính kèm.

Mục đích của Khóa học là để hỗ trợ cho các ứng viên nghiên cứu sinh soạn thảo đề cương nghiên cứu hợp với chuẩn mực quốc tế và làm tăng khả năng thành công khi nộp hồ sơ cho các tổ chức quốc tế.