Skip to content Skip to navigation

Thông báo về Chương trình học bổng International Scholar Exchange Fellowship (ISEF)2020 - 2021

P. QHĐN nhận được thông báo từ Viện Nghiên cứu Cao cấp Chey (Chey Institute for Advanced Studies - CIAS), Hàn Quốc về Chương trình học bổng International Scholar Exchange Fellowship (ISEF) 2020 - 2021.

Chương trình dành cho các ứng viên đã có bằng Tiến sĩ.

Lĩnh vực nghiên cứu bao gồm: Khoa học Xã hội và Nhân văn, Năng lượng, Thông tin Viễn thông, Khoa học đời sống.

Thời gian nghiên cứu:

- 01 năm: từ tháng 9/2020 - tháng 8/2021

- 06 tháng: từ tháng 9/2020 - tháng 02/2021; từ tháng 03/2021 - tháng 8/2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm.