Skip to content Skip to navigation

Thông báo về Chương trình học bổng International Scholar Exchang e Fellowship 2019-2020 tại Hàn Quốc

Kính gửi Quý Thầy Cô,

 

Phòng QHĐN có nhận được thông tin từ Chey Institute for Advanced Studies về Chương trình học bổng International Scholar Exchange Fellowship 2019-2020 Hàn Quốc. 

 

Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website: http://www.kfas.or.kr/ARC/News//News0102.aspx?msgID=3413&arc=cu

 

Trân trọng, 

Phòng Quan hệ Đối  ngoại