Skip to content Skip to navigation

Thông báo Tuyển dụng nhân sự của Công ty Ernst & Young Vietnam

Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông tin đến Quý Thầy/Cô, Anh/Chị: Công ty Ernst & Young Vietnam đang tuyển dụng nhân sự cho 2 vị trí:

1. IT Risk & Security Consultant - Advisory Service: số lượng 01 người.

2. Information Security Staff/Intern Recruitment: số lượng 01 người.

Thông tin chi tiết về 2 vị trí dự tuyển trên, kính mời Quý Thầy/Cô, Anh/Chị vui lòng xem các file đính kèm.

Trân trọng,

Phòng Quan hệ Đối ngoại