Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng trao đổi giảng viên/cán bộ tại Đại học Minho

Nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng A125 (liên hệ Mỹ Hạnh) trước ngày 21/01/2019 để Phòng làm công văn đề cử lên ĐHQG-HCM.

File đính kèm: