Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng TOSHIBA năm học 2018

Chương trình học bổng Toshiba nhằm hỗ trợ những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và có triển vọng trở thành những người lãnh đạo tiềm năng trong tương lai. Chương trình học bổng Toshiba năm 2018 sẽ cấp học bổng trong nước cho các học viên thuộc các ngành khoa học, kỹ thuật và các chuyên ngành khác. 

 

Trong năm 2018 (tính từ ngày khai giảng năm học 2018-2019), chương trình học bổng Toshiba sẽ cấp các suất học bổng bao gồm: năm (05) học bổng toàn phần trị giá 200,000 JPY/năm học và năm (05) học bổng bán phần trị giá 100,000 JPY/năm học.   

Hồ sơ ứng tuyển vui lòng nộp tại Phòng Quan hệ Đối ngoại (A125) trước ngày 02/08/2018 để Phòng làm công văn gửi ĐHQG