Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng chính phủ Australia năm học 2016

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Anh/Chị

 

Phòng Quan hệ Đối ngoại có nhận được thông báo về Chương trình học bổng chính phủ Úc năm 2016.

 

Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: 31/3/2015

 
Thông báo học bổng chính phủ Australia năm học 2016.

Chi tiết quý Thầy/Cô, Anh/Chị xem tại:https://qlhc.uit.edu.vn/download/d1b73a86fe86eddd35d825f67aca4c168326

Phòng Quan hệ Đối ngoại kính chuyển đến Quý Thầy/Cô, Anh/Chị có quan tâm đăng ký dự tuyển.

 
Trân trọng.

Phòng Quan hệ Đối ngoại