Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên HK2 Đại học Universiti Brunei Darussalam

P. QHĐN có nhận được thông báo từ phía trường Đại học Universiti Brunei Darussalam, Brunei  đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình AUN-ACTS cho  học kỳ 2 (tháng 1 đến tháng 5) năm học 2019-2020. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo bên dưới và trong file đính kèm: 

 

We are pleased to announce that nomination and application for UBD's AUN-ACTS Student Exchange Programme Semester 2, 2019-2020 (Jan 2020/Spring 2020) is now open!

Application forms can be downloaded from here: http://www.ubd.edu.bn/ie-sep/ and students are also to fill in forms online on the AUN-ACTS website: http://acts.ui.ac.id 

Term Dates

Freshers' Week: 29 December 2019 to 4 January 2020

Semester 1, 2019-2020: 6 January 2020 to 10 May 2020