Skip to content Skip to navigation

Thông báo Chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 1 năm 2014

  Kính gửi Quý Thầy/Cô, Anh /Chị,

  Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN có nhận được thông báo của Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về Chương trình thực tập quốc tế tại Viện thông tin quốc gia Nhật Bản (NII) lần 1 năm 2014. NII sẽ cung cấp cơ hội thực tập từ 2 đến 6 tháng cho các ứng viên. Sau khi kết thúc chương trình và hoàn thành báo cáo thực tập, thực tập viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản. 

   Chi tiết quý Thầy/Cô vui lòng xem thông tin bên dưới hoặc tham khảo tại  website: http://www.nii.ac.jp/Internship/Guidelines/1st_call_of_2014_internship_webpage.html

   Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét chọn hồ sơ, ngoài nội dung hồ sơ cần nộp  theo yêu cầu của chương trình quý Thầy/Cô vui lòng gửi kèm theo bản photo chứng chỉ ngoại ngữ- tiếng Anh (nếu có). Hồ sơ dự tuyển xin gửi về phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN (P.127) đến hết ngày 21/4/2014 (thứ Hai).

    Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN thông báo chương trình trên đến Quý Thầy/Cô, Anh /Chị có quan tâm đăng ký tham dự.

   Trân trọng.

   Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN.