Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2019

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2019. VSP tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong khoảng từ 5 tháng đến 9 tháng. Chi tiết về tuyển chọn như file đính kèm.

Hạn nộp:            17:00, ngày 15 tháng 10 năm 2018 (theo giờ VN)

Hồ sơ trực tuyến cũng như các chi tiết khác mời Quý Thầy Cô xem trên trang web https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/