Skip to content Skip to navigation

Thông báo các chương trình học bổng

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng QHĐN trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô về các chương trình học bổng như sau:

- Văn bản số 146/ĐTTTS, ngày 18/11/2015: Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ và chương trình chuyên ngành tại Trường ĐH Hokkaido, Nhật Bản năm 2016.

 - Văn bản số 2104/ĐHQG-QHĐN, ngày 18/11/2015: Chương trình học bổng Ireland.

 -  Văn bản số 2099/ĐHQG-QHĐN, ngày 17/11/2015: Lập đề xuất dự án tham gia chương trình Eramus+.

Quý Thầy/Cô quan tâm vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.