Skip to content Skip to navigation

Mời tham dự Hội thảo Đào tạo các khóa tiếng Nhật ngắn hạn và dài hạn

Hội thảo Đào tạo các khóa tiếng Nhật ngắn hạn và dài hạn

 

 - Thời gian: 08g00 ngày 22/4/2015 (Thứ Tư)

 - Địa điểm:  Giảng đường 2, Trường ĐH Công nghệ Thông tin

 - Nội dung:  - Đào tạo các khóa tiếng Nhật ngắn hạn và dài hạn

                    - Chương trình vừa học vừa làm

                    - Chương trình chuẩn bị việc làm và thực tập tại Nhật Bản

Chương trình chi tiết: quý Đơn vị xem thư mời đính kèm

Đăng ký tham dự tạihttps://docs.google.com/a/uit.edu.vn/spreadsheets/d/1X7ofwwJQhkeztxDoQ4KTdKw7XMskMHzbwQipjbAKlns/edit#gid=0 (Sheet đăng ký tham dự hội thảo)

 

Trân trọng kính mời.

Phòng QHĐN

File đính kèm: