Skip to content Skip to navigation

Mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề từ Leeds Beckett University, UK

 Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, Anh/Chị và các bạn Sinh viên đăng ký tham dự buổi nói chuyện chuyên đề của diễn giả đến từ Leeds Beckett University, UK:

 

 - Thời gian: 15g00 ngày 15/5/2015 (Thứ Sáu)

 - Địa điểm: Phòng học A106, Trường ĐH Công nghệ Thông tin

 - Nội dung: Giới thiệu chương trình đào tạo, môi trường học tập tại Leeds Beckett University, UK.

 - Thông tin về Leeds Beckett Universityhttp://www.leedsbeckett.ac.uk/

 - Thành phần tham dự: Giảng viên, sinh viên UIT.

 

 Thông tin đăng ký tham dự (họ/tên, địa chỉ email) gửi về địa chỉ:linhdkt@uit.edu.vn.

 

 Phòng QHĐN