Skip to content Skip to navigation

Hội thảo Giáo dục Kỹ thuật Việt Nam VEEC 2014

Ngày 25-26/03/2014, Hội thảo Giáo dục Kỹ thuật Việt Nam (VEEC) 2014 sẽ diễn ra tại Khách sạn Rex, TP.HCM. Nằm trong khuôn khổ dự án Liên minh Giáo dục Đại học ngành Kỹ thuật (HEEAP), Hội thảo VEEC 2014 dần trở thành một diễn đàn đa phương để các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp, các trường đại học – cao đẳng và các tổ chức phi chính phủ cùng đối thoại về những tiến bộ giáo dục đang được thực hiện tại các trường đại học, về tiềm năng phát triển giáo dục và xây dựng mạng lưới kết hợp giữa doanh nghiệp và nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu hướng đến nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế.

Hội thảo đón nhận sự quan tâm và tham gia của các cấp cơ quan nhà nước, các tổ chức chính phủ Việt Nam – Hoa Kỳ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đại học và cao đẳng trong nước và quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.

Là đối tác lớn và tích cực trong mạng lưới các trường thành viên của dự án HEEAP, ĐHBK TP.HCM tự hào là đơn vị đồng tổ chức hội thảo cùng Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ. Với bề dày lịch sử của một đại học hàng đầu tại khu vực Miền Nam và kinh nghiệm tổ chức hội thảo quốc tế, ĐHBK TP.HCM tự tin hội thảo sẽ thành công rực rỡ. Hội thảo là cơ hội để hình thành một mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp và giáo dục, tạo đòn bẩy cho quá trình cải tiến giáo dục tại Việt Nam.