Skip to content Skip to navigation

Hội nghị quốc tế KSE2015

Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Tri thức và Hệ thống (Knowledge and Systems Engineering – KSE 2015) do Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật bản (JAIST) phối hợp tổ chức từ ngày 8 – 10/10/2015. Đây là Hội nghị có uy tín trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

Mục đích, nội dung và các thông tin liên quan hội nghị KSE 2015 cụ thể như sau:

1. Mục đích của hội nghị

  • KSE là hội nghị quốc tế thường niên do các đơn vị đào tạo trong nước luân phiên đăng cai tổ chức. KSE 2015 lần đầu tiên được tổ chức tại Tp. HCM do UIT đăng cai.
  • Tạo điều kiện cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu giao lưu với các nhà nghiên cứu quốc tế, từ đó phát triển các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của trường Đại học CNTT, ĐHQG-HCM.
  • Tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Đại học CNTT, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế tại trường Đại học CNTT, ĐHQG-HCM thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học.

2. Nội dung của hội nghị

Chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi nghiên cứu khoa học trong các phương pháp dựa trên tính toán thông minh và các ứng dụng trong các lĩnh vực: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Đa phương tiện và Nhận dạng mẫu, Học tiến hóa, An ninh mạng và Hệ thống, Biểu diễn tri thức và lập luận, Khai phá dữ liệu và Tập dữ liệu lớn, Công nghệ hệ thống thông tin, Quản lý Tri thức, Công nghệ hệ thống, Công nghệ hệ thống phần mềm, Các dịch vụ web, Điện toán đám mây và các mô hình tính toán.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức

Hội nghị sẽ tổ chức vào các ngày 8-10/10/2015 tại TP.HCM

- Đơn vị tổ chức

  • Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT), Đại học Quốc gia TP.HCM.
  • Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật bản (JAIST)

- Thành phần tham dự, số lượng

  • Hội nghị KSE 2015 sẽ có sự tham gia rộng rãi của các nhà nghiên cứu, giáo sư, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu, công ty trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực có liên quan.
  • Số lượng dự kiến: khoảng 500 khách tham dự, kể cả người trình bày báo cáo trong hội nghị.

4. Các thông tin khác

Thông tin chi tiết về Hội nghị KSE 2015 tại trang web của hội nghị theo địa chỉ: http://kse2015.uit.edu.vn.