Skip to content Skip to navigation

HỌC BỔNG TÀI NĂNG Wallonie-Bruxelles 2023 - BOURSES D’EXCELLENCE Wallonie-Bruxelles 2023

HỌC BỔNG TÀI NĂNG Wallonie-Bruxelles 2023

Bạn mong muốn tìm kiếm học bổng ngắn hạn để theo học một chương trình đào tạo sau tiến sĩ trong khuôn khổ chương trình Học bổng Tài năng tại mạng lưới các trường đại học của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles).

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ : ngày 01 tháng 05 năm 2023

Lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên cấp học bổng là:

- Vận tải và logistic;

- Cơ khí;

- Khoa học đời sống;

- Công nghệ sản xuất nông nghiệp-chế biến thực phẩm;

- Hàng không-vũ trụ;

- Công nghệ môi trường;

Các lĩnh vực khác như khoa học nhân văn, khoa học cơ bản hay khoa học ứng dụng, cũng sẽ được xem xét.

Thời hạn học bổng: từ 01 đến 03 tháng, trong khoảng từ tháng 10/2023 đến tháng 01/2024.

Ứng viên

Học bổng dành cho mọi nghiên cứu viên từ bất cứ quốc gia nào, có bằng Tiến sĩ do một cơ sở nước ngoài cấp, mong muốn theo học một chương trình đào tạo chuyên sâu bậc sau Tiến sĩ, tại các trường Đại học thuộc hoặc được Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles) tài trợ.

ĐIỂM MỚI : Hiện nay, chương trình Học bổng Tài năng Excellence được mở cho cả các trường Cao đẳng nghề và Cơ sở Đào tạo Nghệ thuật nước ngoài, với điều kiện là bằng tốt nghiệp mà các trường này cấp cho ứng viên được trường của Wallonie-Bruxelles chấp nhận.

Mọi yêu cầu hỏi thông tin và nộp hồ sơ, xin được gửi tới địa chỉ: bourses@wbi.be

Để biết thêm thông tin chi tiết: https://wbi.be/fr/news/news-item/appel-candidatures-bourses-dexcellence-formation-postdoctorale-belgique-francophone  

Trân trọng,