Skip to content Skip to navigation

Học bổng sau Tiến sĩ của IIASA

Phòng QHĐN có nhận được công văn từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng quốc tế (IIASA) thông báo về học bổng sau Tiến sĩ dành cho các nhà khoa học của Việt Nam trong năm 2019. Thông tin cụ thể như sau:

Số lượng: 01 suất.

Đối tượng: Các nhà khoa học trẻ của Việt Nam có chuyên ngành nghiên cứu liên quan chuyên ngành của IIASA đến các lĩnh vực nghiên cứu của IIASA (http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Research-Programs.en.html).

Thời hạn ứng tuyển: 12 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm làm việc: Tại Cộng hòa Áo.

Hình thức đăng ký: Trực tuyến.

Thông tin về học bổng vui lòng tham khảo theo đường link: http://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/PostdocOpportunities/IIASA-Vietnam_Program.html hoặc liên hệ: Ms. Aleksandra Cofala: Postdoc Coordinator & YSSP Administrative Assistant Young Scientists Summer Program, ĐT: +43(0)2236807286, email: cofaleks@iiasa.ac.at.