Skip to content Skip to navigation

Học bổng sau đại học và Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) thông báo về: (1) Các chương trình học bổng sau đại học và (2) Ngày hội du học New Zealand 2023. Thông tin về các chương trình này như sau:

 

(1)  Các chương trình học bổng:

- Bậc Thạc sĩ:  https://drive.google.com/file/d/1V2oEqdb3Hs23nB2Ig7GO9BskOzPZ0CUJ/view?usp=sharing

- Bậc Tiến sĩ:  https://drive.google.com/file/d/1T1rJVMSIxtIWCNunnGMQXaH9tJK-Hgt7/view?usp=sharing

 

(2) Ngày hội du học New Zealand 2023:

- Thời gian:  Sáng ngày 14/10/2023

- Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

- Trang web về Ngày hội và link đăng ký: https://bit.ly/EduFair23-04

- Thông tin chi tiết về các hoạt động và học bổng tại Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023: https://drive.google.com/file/d/1QS6J_nDhLIUWwFbQjPXr4qgSr3w42Vsp/view?usp=sharing

- Thông tin về Ngày hội trên Facebook: https://www.facebook.com/thongtingiaoducnewzealand/videos/802156781704994/

- Poster về ngày hội: https://drive.google.com/file/d/1WeDu5DU5BcgkydfNYMF-8Cug2gxz8zXA/view?usp=sharing