Skip to content Skip to navigation

Học bổng HUFS mùa hè 2019

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có nhận được thông tin từ trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk (HUFS), Hàn Quốc về chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa hè 2019. 

Hồ sơ xin vui lòng nộp bản cứng tại phòng A125 - Phòng Quan hệ Đối ngoại (liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnh) và nộp bản mềm qua email: hanhtm@uit.edu.vn

Hạn chót nhận hồ sơ: ngày 05/04/2019 (Thứ Sáu)