Skip to content Skip to navigation

Học bổng Học giả Fulbright Việt Nam năm học 2024-2025

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2024.

Điều kiện dự tuyển: Ứng viên của chương trình Học giả Fulbright Việt Nam bắt buộc phải:

 • có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn)
 • là công dân Việt Nam
 • có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ

Ứng viên phải là giảng viên đại học, hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên trong các khối tư nhân/các viện nghiên cứu/các tổ chức phi chính phủ. Chương trình dành quan tâm tới những ứng viên có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn. Ứng viên bắt buộc phải đang sinh sống tại Việt Nam trong suốt quá trình nộp hồ sơ và tuyển chọn của chương trình. Ứng viên yêu cầu phải quay về phục vụ Việt Nam sau khi chương trình ở Hoa Kỳ kết thúc.

Ứng viên không hợp lệ dự tuyển nếu:

 1. hiện đang giảng dạy, học, hoặc tiến hành nghiên cứu ở Hoa Kỳ, hoặc đã được nhận học bổng Fulbright trong thời gian năm năm vừa qua
 2. đã được cấp visa Mỹ loại J theo các chương trình trao đổi Giáo sư/Học giả Nghiên cứu trong vòng hai năm vừa qua

Thời gian học bổngỨng viên có thể chọn học bổng một học kỳ (tương đương 5 tháng) hoặc một năm học (tương đương 9 tháng)

 • Ứng viên chọn học bổng một học kỳ: bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2024 hoặc tháng 1/2025
 • Ứng viên chọn học bổng một năm học: bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2024

Hồ sơ dự tuyển đầy đủ bao gồm:

 1. Đơn dự tuyển trực tuyến
 2. Đề cương nghiên cứu (3-5 trang)
 3. Thư mục nghiên cứu / Danh mục tham khảo
 4. Lý lịch khoa học
 5. Thư giới thiệu (yêu cầu đủ 3 thư giới thiệu)
 6. Thư mời của trường tiếp nhận tại Hoa Kỳ (khuyến khích ứng viên nên có, nhưng không bắt buộc)

Lưu ý: Ứng viên truy cập và hoàn thành hồ sơ tại:  https://apply.iie.org/fvsp2024. . Toàn bộ hồ sơ nộp trực tuyến mới được coi là hợp lệ.

Các dạng học bổng:

 • Giảng dạy
 • Nghiên cứu
 • Giảng dạy và Nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy: Ứng viên trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học, và Công nghệ đều phù hợp để nộp hồ sơ.

Trường tiếp nhận tại Mỹ: Bất cứ trường/viện tiếp nhận phù hợp tại Mỹ

Hạn nộp:             17:00, ngày 17 tháng 10 năm 2023 (theo giờ VN)

Liên hệ:               Ms. Hoàng Phương, Điều phối viên Fulbright; ĐT: (024) 3850-5067

                                Email: HoangPVL@state.gov

https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/