Skip to content Skip to navigation

Học bổng Global Korea Scholarship tại ĐHQG Kyungpook Hàn Quốc

Đại học Quốc gia Kyungpook (KNU) Hàn Quốc đang tiếp nhận hồ sơ Học bổng Toàn cầu của Hàn Quốc (Global Korea Scholarship), bậc Sau Đại học. 

Phòng Quan hệ Đối ngoại gửi đến Quý Thầy / Cô thông tin chi tiết về Chương trình Học bổng này tại 05 tập tin tài liệu đính kèm.

Nộp hồ sơ:

Theo quy định của Đại sứ quán Hàn quốc ở nước sở tại hoặc các trường Đại học Hàn quốc trong danh sách quyết định

(Trang 13 - 14 của tập tin hướng dẫn nộp đơn).

Thời hạn nộp hồ sơ của Đại học Quốc gia Kyungpook: từ ngày 12/02/2020 đến ngày 16/03/2020.

Kính mời quý Thầy / Cô có quan tâm đăng ký tham dự Chương trình này.

Phòng Quan hệ Đối ngoại