Skip to content Skip to navigation

Học bổng Chính phủ Ý

Đây là chương trình học bổng của  Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế (MAECI) Ý. Chương trình nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác với các quốc gia, trong đó có Việt Nam về các lĩnh vực Văn hoá, Kinh tế, Khoa học và Công nghệ.

 

Thông tin chi tiết về học bổng vui lòng tham khảo tại đường link : https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/resource/doc/2019/05/bando_a.a.2019_2020_in_inglese.pdf

 

Hạn chót nộp hồ sơ từ Việt Nam: 19h ngày 30 tháng 5 năm 2019.