Skip to content Skip to navigation

[ĐHQG-HCM] NUS_Hybrid Seminar on Semiconductor Graduate Programmes (MSc and PhD), 23 Feb 2024

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) tổ chức Hội thảo quảng bá các chương trình đào tạo sau đại học về chất bán dẫn (Semiconductor) của NUS’s College of Design and Engineering. 
Thông tin về sự kiện như sau:
 
Thời gian: 13g00 - 15g30 (GMT+7), ngày 23/02/2024. 
Hình thức: Trực tuyến và trực tiếp kết hợp. 
 
Thông tin chi tiết về sự kiện và cách thức đăng ký tham dự, vui lòng xem tại poster đính kèm hoặc liên hệ qua email: cdegradcoursework@nus.edu.sg
 
Mời các bạn có quan tâm, đăng ký tham dự.