Skip to content Skip to navigation

Chương trình Tuyển sinh bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ tại Nhật Bản

Kính gửi quý Thầy / Cô,

 

Phòng QHĐN có nhận được thông tin tuyển sinh các chương trình đào tạo bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ của Viện IIST (Institute of Integrated Science and Technology) thuộc Đại học Hosei (Nhật Bản).

 

Phòng chuyển thông tin đến quý Thầy / Cô có quan tâm đăng ký tham gia ứng tuyển.

 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại link: https://iist.hosei.ac.jp/admission/

 

Trân trọng,

Phòng Quan hệ Đối ngoại