Skip to content Skip to navigation

Chương trình trao đổi ngắn hạn dành cho sinh viên nước ngoài (HUSTEP) của Đại học Hokkaido, Nhật Bản

Phòng QHĐN có nhận được thông tin về chương trình Trao đổi ngắn hạn dành cho sinh viên nước ngoài (HUSTEP) học kỳ mùa xuân 2020 của Đại học Hokkaido, Nhật Bản.  

Các đơn vị gửi công văn đề cử và hồ sơ đầy đủ của các ứng viên về Ban Đối ngoại và Phát triển Dự án, ĐHQG-HCM trước ngày 01/10/2019. Thông tin chi tiết tham khảo thêm tại trang web: https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/exchange-programs-in-english-hustep/ hoặc liên hệ cô Hồ Ngọc Bắc qua địa chỉ email: hnbac@vnuhcm.edu.vn hoặc qua số điện thoại: 37 242 160 (số nội bộ: 1451).