Skip to content Skip to navigation

Chương trình thực tập và Postdoc tại Nhật

- Thực tập 6 tháng thực tập ở Nhật. Đề tài nghiên cứu liên quan tới Machine Learning, Computer Vision, Data Science dành cho sinh viên năm 3, năm 4, học viên cao học, NCS.

- 01 suất postdoc tại Đại học OSAKA về Media Clone, có thể làm ngắn hạn 6 tháng hoặc dài hạn 3 năm.

Thông tin chi tiết, liên hệ thầy Đào Minh Sơn: sondm@uit.edu.vn