Skip to content Skip to navigation

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP QUỐC TẾ TẠI VIỆN THÔNG TIN QUỐC GIA NHẬT BẢN (NII) LẦN 2 NĂM 2023

Phòng Quan hệ Đối ngoại thông tin về Chương trình thực tập quốc tế NII lần 2 năm 2023 (NII International Internship) của Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản. Chương trình NII International Internship là cơ hội thực tập nghiên cứu cho các ứng viên dưới sự hướng dẫn của các giáo sư tại NII. 

1. Đối tượng tham dự: các ứng viên đang theo học Chương trình bậc Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ của Trường. 

2. Số lượng hồ sơ ứng viên của Trường mà NII đồng ý tiếp nhận: 03 hồ sơ ứng viên.

3. Hồ sơ gồm có:

  • Đơn tham gia chương trình thực tập quốc tế;
  • Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh, nêu rõ quá trình học tập và làm việc;
  • Giấy chứng nhận đang là học viên bậc Thạc sỹ hoặc Nghiên cứu sinh;

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tài liệu đính kèm và đường dẫn: https://www.nii.ac.jp/en/about/international/mouresearch/internship2023-2/.

Lưu ý: 

  • Ứng viên chọn tối đa 3 đề tài nghiên cứu trong danh sách các đề tài nghiên cứu có sẵn tại NII: xem tại tập tin List_of_research_topics_for_2023_2nd_Call;

(NII khuyến cáo các ứng viên liên hệ trước với các giáo sư của NII)

  • Các ứng viên đã có bằng Tiến sỹ không được ứng tuyển vào Chương trình này;
  • Trong suốt thời gian tham gia Chương trình thực tập quốc tế, các ứng viên phải đang là học viên sau đại học của Trường.

4. Các mốc thời gian:

  • Thời hạn nộp hồ sơ (cho Phòng Quan hệ Đối ngoại): Vui lòng nộp hồ sơ tại Phòng Quan hệ Đối ngoại (A.125, liên hệ chuyên viên Thùy Linh) và bản mềm hồ sơ (theo định dạng pdf) qua địa chỉ email: linhdkt@uit.edu.vn trước ngày 29/09/2023;
  • Thời hạn Phòng Quan hệ Đối ngoại nộp hồ sơ NII: 25/10/2023, lúc 15:00 (giờ Việt Nam);
  • Thời gian NII thông báo kết quả đến Phòng Quan hệ Đối ngoại: đầu tháng 12/2023.