Skip to content Skip to navigation

Chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 1 năm 2015

Chương trình thực tập quốc tế tại Viện thông tin quốc gia Nhật Bản (NII) lần 1 năm 2015

NII sẽ cung cấp cơ hội thực tập từ 2 đến 6 tháng cho các ứng viên. Sau khi kết thúc chương trình và hoàn thành báo cáo thực tập, thực tập viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản. 

   Chi tiết quý Thầy/Cô vui lòng xem thông tin bên dưới hoặc tham khảo tại website: http://www.nii.ac.jp/Internship/Guidelines/1st_call_of_2015_internship_webpage.html

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét chọn hồ sơ, ngoài nội dung hồ sơ cần nộp theo yêu cầu của chương trình quý Thầy/Cô vui lòng gửi kèm theo bản photo chứng chỉ ngoại ngữ-tiếng Anh (nếu có). Hồ sơ dự tuyển xin gửi về phòng QHĐN (P.A125) đến 13g30 ngày 24/4/2015 (thứ Sáu).

    Phòng QHĐN thông báo chương trình trên đến Quý Thầy/Cô, Anh /Chị có quan tâm đăng ký tham dự.

   Trân trọng.

   Phòng QHĐN.

________________________________________________________

Chương trình thực tập Quốc tế tại  Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 1 năm 2015

1. Thời gian:

- Ứng viên sẽ có cơ hội thực tập trong khoảng thời gian từ 60 đến 180 ngày tại NII;

2. Điều kiện tham dự:

Ứng viên là sinh viên đang theo học chương trình bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc các lĩnh vực phù hợp với các đề tài nghiên cứu tại học viện.

Lưu ý: 

- Ưu tiên ứng viên là cán bộ thuộc biên chế hoặc giảng viên cơ hữu và sẽ đóng góp cho đơn vị cử đi thực tập sau khi hoàn tất chương trình.

- Không tiếp nhận ứng viên đã có bằng Tiến sĩ trước thời hạn bắt đầu chương trình thực tập.

3. Quy trình đăng ký bao gồm các bước:

-Ứng viên hoàn tất Đơn đăng kí (tải đơn đăng ký tại địa chỉ:http://www.nii.ac.jp/Internship/Guidelines/1st_call_of_2015_internship_webpage.html và nộp kèm CV.

- Ứng viên chọn tối đa 3 trong số các đề tài trong danh sách đề tài nghiên cứu .

- Khuyến khích ứng viên chủ động liên hệ với người hướng dẫn tại NII trước.

- ĐHQG-HCM sẽ xét duyệt 03 hồ sơ và gửi sang NII.

- Hồ sơ ứng viên sẽ được xét duyệt lại bởi các giáo sư tại NII.

- Kết quả sẽ được thông báo vào đầu tháng 6/2015.

*Lưu ý:

- NII sẽ không chấp nhận hồ sơ ứng viên gửi trực tiếp.

- Người tham gia chương trình bắt buộc làm việc với đề tài mà mình đã chọn và phải tuân theo các quy định và quy chế tại NII. Nếu vi phạm, sinh viên sẽ bị buộc phải huỷ bỏ chương trình thực tập.

4. Hỗ trợ chi phí thực tập:

-  NII sẽ hỗ trợ các thực tập viên phí Bảo hiểm Du lịch Toàn cầu và phí lưu trú 5.700 Yen/ngày (tương đương 171.000 Yen/ tháng) trong quá trình thực tập viên lưu trú tại NII. Thực tập viên tự chi trả các chi phí khác.

- Đồng thời, NII sẽ chi trả phí điều trị y tế trừ các tình trạng cụ thể và chấn thương (ví dụ: bệnh mãn tính, nha khoa, tiêm phòng).

- Ngoài ra, thực tập viên có thời gian lưu trú quá 3 tháng được tham gia bảo hiểm y tế quốc gia. Nếu thực tập viên phải trả chi phí bảo hiểm này với chính quyền địa phương nơi cư trú thì có thể sử dụng phí lưu trú do NII tài trợ hoặc dùng nguồn tài chính cá nhân chi trả. Chi phí này khoảng 1000 Yen/tháng. Các thủ tục phải được xác nhận tại chính quyền thành phố.

- Thực tập viên tự chi trả các chi phí khác.