Skip to content Skip to navigation

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP QUỐC TẾ NII LẦN 1 NĂM 2024

Số lượng: 03 suất
 
 
Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại link: https://www.nii.ac.jp/en/about/international/mouresearch/internship2024-...
 

Hồ sơ tham gia chương trình vui lòng nộp bản mềm qua địa chỉ email: hanhtm@uit.edu.vn và bản giấy tại Phòng Quan hệ Đối ngoại (A125, liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnhđến hết ngày 07/05/2024 (Thứ Ba)