Skip to content Skip to navigation

Chương trình TF LEaRN Program@NUS 2019

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking Programme @ National University of Singapore (TFLEaRN Programme @ NUS) từ trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

1. Số lượng: 03 suất

2. Thời hạn nộp hồ sơ:  22/03/2019

 Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: http://www.nus.edu.sg/gro/fa/sch/in/tfilearn.php

Hồ sơ vui lòng nộp bản cứng tại Phòng Quan hệ Đối ngoại (A125), liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnh.