Skip to content Skip to navigation

Chương trình NUS Enterprise Summer Programme on Entrepreneurship 2019

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Đại học Quốc gia Singapore, ĐHQG-HCM nhận được thông báo của Đại học Quốc gia Singapore về chương trình NUS Enterprise Summer Programme on Entrepre neurship 2019  

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo các văn bản đính kèm.

Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 02/04/2019

 

Hồ sơ vui lòng nộp bản cứng tại phòng Quan hệ Đối ngoại (A125), liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnh.